Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat honorowy
Patronat medialny

Kryształy Przetargów Publicznych 2012

Laureaci
Instytut Oceanologii Polskiej...
Wojewódzki Specjalistyczny...
Urząd Miejski w Tczewie...
Powiat Świdnica Leszek Loch...
Gdańskie Inwestycje Komunalne...
Gmina Miasta Lipna Artur...
Akademia Wychowania...
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z...
NEWIND Sp. z o.o. Dariusz...

WYNIKI IV edycji nagrody
Kryształy Przetargów Publicznych 2012

 


KATEGORIA I
Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej


 

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla Zamawiającego otrzymał:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
za: Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą oraz włączenie ich w istniejącą sieć elektryczną, w ramach realizacji zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Szpitala – etap końcowy programu oszczędzania energii”

Wyróżnienia otrzymali:

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi
za: Prace remontowo-modernizacyjne dawnego wybiegu dzików oraz Prace remontowo-modernizacyjne przebudowa pawilonu dla małp – makaków dawny pawilon pawianów

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „GAZOPOL LTD” sp. z o.o.
za: Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Godków Osiedle PKP

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z .o.o.
za: Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ulicy Esperantystów w Świdnicy.

 


KATEGORIA II
Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej


 

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla Zamawiającego otrzymały:

Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
za: Budowę Trasy W-Z w Gdańsku z wyłączeniem Węzła Karczemki w ciągu drogi krajowej nr 7

Wyróżnienia otrzymali:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
za: Budowę drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy

Gmina Miejska Tczew
za: Budowę infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie
 


Kategoria III
Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznejNagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla Zamawiającego otrzymała:

Gmina Miasta Lipna
za: Przywrócenie historycznego znaczenia pl. Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz Rewitalizację klasycystycznego budynku ratusza miejskiego

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla Wykonawcy otrzymało:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest–Projekt” Sp. z o.o.
za: Modernizację przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka

Wyróżnienie otrzymał:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
za: Modernizację i rozbudowę portu jachtowego w Kołobrzegu
 


Kategoria IV
Przedsięwzięcia wspierające sport, kulturę lub edukacjęNagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla Zamawiającego otrzymała:

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
za: Budowę zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową AWF w Krakowie

 

Nagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla Wykonawcy otrzymała:

 

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.
za: Realizację inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę na rzecz zamawiającego i wybudowaniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu

 

Wyróżnienie otrzymała:

 

Gmina Ksawerów
za: Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z biblioteką
 


Kategoria V
Realizacja zadań związanych z e-administracją lub przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemuNagrodę Kryształ Przetargów Publicznych 2012 dla Wykonawcy otrzymał:

 

NEWIND sp. z o.o.
za: Zakup, dostawę i instalację (wdrożenie) akceleratorów ruchu sieciowego do sieci WAN w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 

Wyróżnienie otrzymał:

 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
za: Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych

 

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Fot. Marcin Oliva Soto

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2015 PRESSCOM Sp. z o.o.