Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat honorowy
Patronat medialny

Kryształy Przetargów Publicznych 2011

Nagrodzeni i wyróżnieni
Leszek Jankowski, Wójt Gminy...
Jan Zdrzałka, Właściciel...
Tadeusz Tkaczyk, Wójt Gminy...
Lech Witecki, Generalny...
Jacek Tokarczyk, Prezes...
Halina Marcol, Kierownik...
Wojciech Różycki, Urząd Gminy...
Anna Piechota-Szczepańska,...
Krystyna Krężel, Naczelnik...
Krzysztof Janowicz, Dyrektor...

WYNIKI III edycji nagrody
Kryształy Przetargów Publicznych 2011

 

Wręczenie Kryształów Przetargów Publicznych odbyło się 12 października 2011 r. w Jachrance, w trakcie uroczystej gali otwierającej VI FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.

 

Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji, wśród których znajdowali się członkowie Kapituły nagrody oraz wiele największych autorytetów w dziedzinie zamówień publicznych, nagrodzili oklaskami ośmiu nagrodzonych i czterech wyróżnionych.

Kapituła wyłoniła laureatów spośród ponad 300 nadesłanych zgłoszeń dotyczących zamówień publicznych zakończonych w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r. Tegoroczni kandydaci, jak zawsze podzieleni na grupę zamawiających i wykonawców, byli nagradzani w czterech kategoriach.

Patronat honorowy nad III edycją Kryształów Przetargów Publicznych objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronat medialny nad nagrodą sprawował miesięcznik „Inwestycje Sektora Publicznego”

 

 

Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 


KATEGORIA I
Realizacja zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich


W grupie zamawiających nagrodę otrzymała Gmina Sadkowice za zadanie pod nazwą Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Bujały.

Wśród wykonawców w tej kategorii kapituła nagrodziła Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sanitex” Jan i Elżbieta Zdrzałka za zadanie pt. Zwodociągowanie doliny Noteci etap II i etap III.

Uwagę Kapituły zwróciły w tej kategorii jeszcze dwa zadania, którym przyznane zostało jedno wyróżnienie. Otrzymał je Urząd Gminy Strawczyn za Modernizację ścieżki-dojścia do kapliczki Św. Rozalii na terenie rezerwatu geologiczno-przyrodniczego «Perzowa Góra» w miejscowości Hucisko oraz Zagospodarowanie terenu przy źródle w miejscowości Oblęgór.

 

 


KATEGORIA II
Inwestycje wpływające na poprawę jakości życia obywateli


W grupie zamawiających nagrodę otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za Wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi.


Pośród zgłoszeń wykonawców Kapituła za najlepszą inwestycję uznała Modernizację technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym, zrealizowaną przez firmę SEEN Technologie sp. z o.o.

Również w tej kategorii Kapituła zdecydowała się przyznać wyróżnienie, które otrzymała Gmina Miejska Żory za Budowę Hospicjum przy ul. Promiennej w Żorach oraz Przebudowę lokalu komunalnego na bar mleczny przy ul. Biskupa 40 w Żorach.

 

 


Kategoria III
Zadania związane z ochroną środowiska


Spośród zgłoszeń dokonanych przez jednostki administracji publicznej Kapituła za najlepsze uznała zadanie pt. Dostawa i montaż linii sortowniczej odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Płóczkach Dolnych, które zrealizowała Gmina i Miasto Lwówek Śląski.

Natomiast wśród zgłoszeń nadesłanych przez firmy realizujące publiczne kontrakty zwyciężyło zadanie pod hasłem Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów, ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej, kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą i modernizacją źródeł ciepła, które wykonała firma "DAN POL" M. Piechota spółka jawna.

Wyróżnienie w tej kategorii przypadło firmie GAZOPOL LTD Sp. z o.o., która zrealizowała zadanie pod nazwą Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty.

 

 


Kategoria IV
Przedsięwzięcia wspierające sport i kulturę


Wśród wielu ciekawych inwestycji zgłoszonych przez zamawiających Kapituła postanowiła uhonorować nagrodą zadanie związane ze sportem, Budowę Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego «STOBRAWA» – pawilonu sportowego, internatu sportowego i hali sportowej. Zrealizowała je Gmina Kluczbork.

Z kolei wśród inwestycji zgłoszonych przez wykonawców uznanie Kapituły zdobyło powiązane z kulturą, sztuką i dziedzictwem narodowym zadanie pod nazwą: Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku. Wykonała je firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „RODEX” sp. z o.o.

Wyróżniony w tej kategorii został Urząd Miejski w Nysie za Budowę skateparku w Nysie.

 

 

Wszystkim nagrodzonym w tegorocznej edycji Kryształów Przetargów Publicznych
serdecznie gratulujemy.

 

Fot. S. Maliszewski

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2015 PRESSCOM Sp. z o.o.